Posts Tagged ‘luca’

Apoi S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat şi a început să Se roage, zicând: „Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte şi a început să Se roage şi mai fierbinte; şi sudoarea I se făcuse ca nişte picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Luca 22

Recunoașteți împrejurarea fără dar și poate. Suntem la puțină distanță de a sărbători cel mai mare triumf asupra naturii păcătoase a omului: jertfa, moartea și învierea Mielului Divin. Isus ne este exemplul infailibil al omului rugăciunii. Isus, cât timp a trăit printre noi, a făcut-o ca și om tocmai ca să ne dea o pildă de trăire (Evrei 4:15).  Trebuie să privim cu foarte mare admirație și respect viața de rugăciune dusă de Isus – dorința necontenită de a sta de vorbă cu Tatăl, de a rămâne în voia Lui, intensitatea cu care o face, imprejurările – toate detaliile sunt copleșitoare.  Aceste lucruri ar trebui să ne motiveze să încercăm să fim întocmai asemeni lui Isus.

Personal, cred, că Ghetsimani este apogeul rugii creștine. Cu toții știm că Luca era un doctor. El este singurul dintre cei 4 evangheliști care pune în evidență picăturile mari de sânge. Aici folosește termenul grec tromboi, care subliniază tocmai presiunea și stresul enorm la care era supus Isus în acele clipe de agonie, clipe de chin ca de moarte și care i-au provocat o reacție în corp ca cea descrisă mai sus. Un alt lucru care m-a cercetat este dependeța totală de voia Tatălui. Totuși facă-se nu voia Mea, ci a Ta. 

 Voi v-ați rugat vreodată cu așa intensitate? Eu, nu!

Spread out your petition before God, and then say, „Thy will, not mine, be done.” The sweetest lesson I have learned in God’s school is to let the Lord choose for me.  D.L. Moody

Reclame